KNF Ostrzega! Zadłużamy się namiernie! cz.1

Zadłużamy się namiernie! Czy jesteś nadmiernie zadłużony? Czy należysz do tej grupy? Według najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego, nasze zadłużenie wobec banków i innych instytucji finansowych, jako społeczeństwa, jest niepokojąco wysokie. Na początek kredyty mieszkaniowe. Na koniec 2018 r. w portfelach banków objętych badaniem znajdowało się 2,2 mln kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym, o łącznej…